HRČAK OSEĆA DA POSTOJI TIHA I SMIRENA SREĆA

Kratki opis

Hrčak osjeća da postoji tiha i smirena sreća je slikovnica koja spada u tzv. terapeutske priče. Ona nas uči tome šta je aktivna sreća nasuprot mirnoj sreći, odnosno kako naučiti dJecu da se umire, predahnu i sreću osjete kao mir i spokoj u sebi. Djeci je ponekad potrebna pomoć odraslih kako bi im bilo lakše da u pojedinim situacijama otpuste uticaj svih podsticaja koji dolaze od spolja na njihovo tijelo i um.