EMOCIJE ZA DECU

  • Pisac: Jelena Višekruna
  • Izdavač: PSIHOPOLIS
  • ISBN: 9788664230612
  • Broj stranica: 31
  • Format: 23cm
  • Povez: Broš
  • Pismo: Latinica
  • Godina izdanja: 2021
  • Mjesto izdanja: Beograd
Kratki opis

Na osnovu kapitalne knjige Emocije Zorana Milivojevića nastala je zanimljiva knjiga pesama Emocije za decu autorke Jelene Višekrune, pedagoga i dječjeg integrativnog psihoterapeuta, sa ilustracijama Nade Dokić. Emocionalna pismenost je ključ za uspješan život i na odraslima je da djeci na adekvatan i njima primjeren način pomognu da što bolje shvate svoja osjećanja, a ova knjiga će im u tome pomoći. Razvijanje emocionalne pismenosti kod djece, što podrazumeva prije svega imenovanje i prepoznavanje emocija, izuzetno je važno, budući da je emocionalno zdravlje osnova psihološkog i socijalnog razvoja djece. Knjiga sa dopadljivim i duhovitim pjesmicama, kao i odgovarajućim crtežima Emocije za decu može roditeljima olakšati važan zadatak upućivanja djece na značaj poznavanja emocija. Ova nevelika knjiga u štampi je dvostrano orijentisana tako da je tekst pesmica pisan i ćirilicom i latinicom. Kada učimo djecu da prepoznaju i imenuju svoje i tuđe emocije doprinosimo njihovom mentalnom zdravlju, uspjehu i sreći. Pomažući im da shvate kako emocije utiču na odluke i ponašanja, ukazujemo im na važnost adekvatne emocionalne reakcije i kontrole emocija u situacijama koje život donosi. Razumijevanje i prihvatanje kako prijatnih tako i neprijatnih osjećanja omogućava djetetu da bolje razumije i prihvati sebe, druge i svijet koji ga okružuje. Knjiga Emocije za decu ima za cilj da djeci, na njima blizak i zanimljiv način, čitanjem pjesmica i praćenjem ilustracija, predstavi vezu između misli, emocija i ponašanja i pomogne im u prevenciji emocionalnih poteškoća.